Showing all 24 results

Show sidebar
hiển thị 9 24 36
Đóng

Cài 2 lá đồng T9G24

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài 2 lá đồng
 • Mã sản phẩm: T9G24
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Đen đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài 2 lá vàng đồng T9G26

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài 2 lá vàng hồng 
 • Mã sản phẩm: T9G26
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Vàng hồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài 2 lá vàng T9G25

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài 2 lá vàng 
 • Mã sản phẩm: T9G25
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc:Vàng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài 3 lá đồng T9G15

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài 3 lá đồng 
 • Mã sản phẩm: T9G15
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Vàng đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài cánh hoa bạc T9G55

140,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài cánh hoa bạc
 • Mã sản phẩm: T9G55
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Bạc
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài chiếc lá đồng T9G09

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài chiếc lá đồng 
 • Mã sản phẩm: T9G09
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ
 • Màu sắc: Vàng đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài họa tiết bạc T9G38

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài họa tiết bạc 
 • Mã sản phẩm: T9G38
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Bạc
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài hoàng gia vàng T9G23

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài hoàng gia vàng 
 • Mã sản phẩm: T9G23
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Vàng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài hươu nhỏ đồng T9G21

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài hươu nhỏ đồng 
 • Mã sản phẩm: T9G21
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Vàng đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài lá lớn nhỏ vàng T9G58

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài lá lớn nhỏ vàng.
 • Mã sản phẩm: T9G58.
 • Màu sắc: Vàng đồng.
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ.
 • Xuất xứ: Việt Nam.
Đóng

Cài lá nhỏ bạc T9G18

120,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài lá nhỏ bạc
 • Mã sản phẩm: T9G18
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Bạc
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài lá nhỏ đồng T9G19

120,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài lá nhỏ đồng 
 • Mã sản phẩm: T9G19
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Đen đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài lông vũ T9G02

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài lông vũ
 • Mã sản phẩm: T9G02
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài thỏ đồng T9G30

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài thỏ đồng 
 • Mã sản phẩm: T9G30
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Vàng đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Cài vương miện đồng T9G05

120,000 đ
 • Tên sản phẩm: Cài vương miện đồng
 • Mã sản phẩm: T9G05
 • Chất liệu: Hp kim cao cp chng g
 • Màu sắc: Vàng đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Ghim cài cánh hoa vàng T9G50

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài cánh hoa vàng 
 • Mã sản phẩm: T9G50
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ
 • Màu sắc: Vàng
 • Xuất xứ: Việt Nam
 
Đóng

Ghim cài chiếc lá bạc T9G10

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài chiếc lá bạc
 • Mã sản phẩm: T9G10
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ
 • Màu sắc: Bạc
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Ghim cài đá đen trơn T9G33

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài đá đen trơn
 • Mã sản phẩm: T9G33
 • Chất liệu: Hợp kim chống gỉ đính đá đen sang trọng
 • Màu sắc: Đá đen
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Ghim cài Đầu hươu bạc T9G03

200,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài đầu hươu bạc.
 • Mã sản phẩm: T9G03.
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ.
 • Màu sắc: Bạc.
 • Xuất xứ: Việt Nam.
Đóng

Ghim cài đầu nai nhỏ T9G54

110,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài đầu nai nhỏ.
 • Mã sản phẩm: T9G54.
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ.
 • Màu sắc: Vàng.
 • Xuất xứ: Việt Nam.
Đóng

Ghim cài hoa đỏ đô lớn T9G27

100,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài hoa đỏ đô lớn 
 • Mã sản phẩm: T9G27
 • Chất liệu: Thân cài hợp kim đính hoa vải lụa đỏ nổi bật.
 • Màu sắc: Đỏ đô
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Ghim cài hoa xanh lá T9G42

100,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài hoa xanh lá
 • Mã sản phẩm: T9G42
 • Chất liệu: Thân cài hợp kim đính hoa vải lụa xanh nổi bật.
 • Màu sắc: Hoa xanh
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Ghim cài hoàng gia đồng T9G22

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài hoàng gia đồng
 • Mã sản phẩm: T9G22
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ
 • Màu sắc: Vàng đồng
 • Xuất xứ: Việt Nam
Đóng

Ghim cài thỏ vàng T9G29

160,000 đ
 • Tên sản phẩm: Ghim cài thỏ vàng
 • Mã sản phẩm: T9G29
 • Chất liệu: Hợp kim cao cấp chống gỉ
 • Màu sắc: Vàng 
 • Xuất xứ: Việt Nam